ធម្មទេសនា,បុណ្យ៧ថ្ងៃ,ព្រះសត្ថារតនឧត្តម បាន កុសល្យ,Buddhist education | Smot By Kong Bunny Nwe 2020#អភិរក្សស្មូតខ្មែរ#ធម្មសង្វេគ#គង់ប៊ុននី#ស្មូតខ្មែរ
ធម្មទេសនា,សម្ដែងដោយ៖ព្រះសត្ថារតនឧត្តម បាន កុសល្យ,Buddhist education | Smot By Kong Bunny Nwe 2020
ធម្មសង្វេគ ស្មូតដោយ៖ភិក្ខុ គុណឃោសោ គង់ ប៊ុននី | The use of sound | Smot By Kong Bunny Nwe 2020
កំភ្លេចចុច Subscrib Channelថ្មីផងញាតិញោម😍😘
អារាធនា_ស្មូត_កំណាព្យ_Buddhist education_By Kong Bunny New 2020
_____
សូមចុច Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត !
Page

Facebook

YouTube

សូមចុច Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗទៀត
————————————-
,បរិនិព្វានកថា,ទំនួញអានន្ទ,ទំនួញដំរីឆទ្ទន្ត,ទំនួញសុវណ្ណសាម,កំណាព្យ,អត្ថបទកំណាព្យ,សូត្រកំណាព្យ,របៀបសូត្រកំណាព្យ,រៀនសូត្រកំណាព្យ,កំណាព្យខ្មែរ,អភិរក្សស្មូតខ្មែរ,អភិរក្ស,ស្មូត,ខ្មែរ,ស្មូតខ្មែរ,ស្មូតបូរាណ,ស្មូតសម័យ,ធម៌,ធម៌បទ,ធម៌ស្មូត,ធម្មសង្វេគ,ប្រជុំធម៌បទ,ប្រជុំធម្មសង្វេគ,ធម៌យោក,សូត្រធម៌,សូត្រមន្ត,ព្រះបរិត្ត,សូត្រជ័យ,ធម៌ជ័យ,ព្រះពុទ្ធ,ព្រះធម៌,ព្រះសង្ឃ,ព្រះធម្ម,ព្រះធម្មោ,ព្រះអភិធម្ម,ព្រះសូត្រ,ព្រះវិន័យ,ព្រះធម្មទេសនា,ទេសនា,ទេសនាគ្រែ១,ទេសនាគ្រែ២,ទេសនាគ្រែ៣,ទេសនាគ្រែ៤,ទេសនាគ្រែ៥,ទេសនាគ្រែ៦,ទេសនាគ្រែ៧,ទេសនាគ្រែ៨,ទេសនាគ្រែ៩,ទេសនាគ្រែ១០,អានត្រៃ,វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា,សាន សុជា,គូ សុភាព,មុនីបាលោ ជួន កក្កដា,ឡុង ចន្ថា,
———————————
ការបង្កើតឆានែល អភិរក្សស្មូតខ្មែរ Aphirok SmotKhmer នេះឡើងមានគោលបំណងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអភិរក្សថែរក្សានូវ កំណាព្យ និងស្មូតខ្មែរកំឲ្យបាត់បង់។
ក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូប មានសេចក្ដីរីករាយណាស់ដែលប្រទេសខ្ញុំមានទាំងវប្បធម៌ អរិយធម៌ និងសិល្បៈនានាដ៏ច្រើចទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់……..
(ប៊ុននី កូនញោម ជីវិតរស់ក្រោមម្លប់ព្រះធម៌ ពិតជាមានន័យមែន)
ជាចុងក្រោយសូមមេត្តាជួយចុច Subscride ខ្ញុំមួយផង!

The creation of the Khmer Aphirok SmotKhmer Conservation Channel aims to help preserve, preserve, preserve, and erase the lost Khmer poetry and music.
Being a Khmer kid, I am so happy that my country has a lot of cultures, civilizations, and art that can not be described.
(Bunny’s son, living a life under the Dharma, really means)
Last but not least, please subscride me!

Bài viết đã được tạo 3626

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên